САНАРИС
описание услуг, телефоны и адреса организаций


РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22 листопада 2010 р. № 2140-р

06.12.2010

Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
на 2011—2015 роки

1. Затвердити план заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011—2015 роки (далі — план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, подавати щороку до 15 січня Державному комітетові з питань контролю за наркотиками інформацію про стан його виконання для її узагальнення та подання до 30 січня Кабінетові Міністрів України.

3. Витрати, пов’язані з виконанням плану заходів, здійснювати в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2010 р. № 2140-р

ПЛАН
заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики
у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
на 2011—2015 роки

1. Провести:

1) моніторинг ситуації у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і ефективності здійснення заходів реагування на таку ситуацію.

Державний комітет з питань контролю за наркотиками, МВС, МОЗ, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби.

Протягом 2011—2015 років;

2) аналіз законодавства у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, за результатами якого подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою вдосконалення державного регулювання у зазначеній сфері.

Державний комітет з питань контролю за наркотиками, МВС, СБУ, МОЗ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, Мін’юст.

Протягом 2011 року;

3) соціологічні дослідження проблем наркоманії, рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і сильнодіючих лікарських засобів.

Мінсім’ямолодьспорт, МОН, МОЗ, МВС.

Протягом 2011—2015 років;

4) моніторинг ефективності профілактики наркоманії серед учнів та студентів.

МОН.

Протягом 2011—2015 років;

5) комплексні оперативно-профілактичні операції “Мак” з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення їх незаконного витоку та перекриття каналів збуту наркосировини з легальних посівів.

МВС, Державний комітет з питань контролю за наркотиками, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно;

6) перевірки розважальних закладів та місць проведення дозвілля (кафе, дискотеки, нічні клуби тощо) з метою припинення фактів торгівлі або вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також профілактичні рейди “Вулиця”, “Вокзал”, “Канікули” з метою запобігання виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі.

МВС, Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно;

7) комплексні оперативно-профілактичні операції “Канал” з метою перекриття міжнародних каналів контрабандного надходження наркотичних засобів в Україну та їх транзитного перевезення територією держави.

МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби.

Протягом 2011—2015 років.

2. Створити:

1) загальнодержавну систему аналізу ризиків та тенденцій до збільшення обсягу пропонування на ринку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Державний комітет з питань контролю за наркотиками, МОЗ, МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби.

Протягом 2011—2012 років;

2) міжвідомчу автоматизовану систему обміну інформацією, пов’язаною з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність.

Державний комітет з питань контролю за наркотиками, МОЗ, МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби.

Протягом 2011—2013 років.

3. Удосконалити:

1) систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і соціальних працівників, працівників органів внутрішніх справ, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, Держмитслужби з питань щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

МОН, МОЗ, МВС, Мінпраці, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінсім’ямолодьспорт.

Протягом 2011—2015 років;

2) програми підготовки соціальних працівників, волонтерів для роботи в наркологічних закладах, центрах ресоціалізації наркозалежних осіб, інших закладах і установах соціального спрямування, діяльність яких пов’язана із запобіганням виникненню негативних явищ у молодіжному середовищі. Вивчити досвід залучення до антинаркотичної роботи осіб, які вилікувалися від наркотичної залежності, та їх родичів.

Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, МОН, Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2011—2015 років.

4. Забезпечити:

1) систематичне проведення із залученням громадськості міжвідомчих нарад, засідань за круглим столом, семінарів з метою організації дієвої взаємодії та обміну інформацією у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Державний комітет з питань контролю за наркотиками, МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, МОЗ, МОН, МКТ, Мінсім’ямолодьспорт, Мінагрополітики, МЗС, Мінтрансзв’язку, ДПА, Мінпромполітики, Мінекономіки, Державний департамент з питань виконання покарань.

Протягом 2011—2015 років;

2) проведення для дітей, молоді та їх батьків профілактичних і просвітницьких заходів щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування навичок протистояння шкідливому впливу вживання наркотичних засобів або психотропних речовин не за медичним призначенням.

Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, МОН, МВС, Держкомтелерадіо за участю представників соціальних служб, громадських організацій, соціологів.

Протягом 2012—2015 років;

3) надання в установленому законодавством порядку державної підтримки всеукраїнським молодіжним та дитячим громадським організаціям шляхом організації та проведення конкурсу програм, спрямованих на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з метою створення умов для залучення громадян до антинаркотичної діяльності, підвищення рівня громадської активності.

Мінсім’ямолодьспорт, МОН, МВС, Мін’юст.

Протягом 2012—2015 років;

4) проведення психологічної експертизи інформаційних матеріалів для учнів та студентів з питань щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

МОН.

Протягом 2011—2015 років;

5) здійснення оперативного контролю за культивуванням нарковмісних рослин та діяльністю сільськогосподарських підприємств, які отримали ліцензію на право їх вирощування;

6) посилення вимог до формування насіннєвого фонду та охорони посівів, місць зберігання і перероблення нарковмісних рослин, порядку знищення відходів і пожнивних залишків.

МВС, Державний комітет з питань контролю за наркотиками, Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2011—2015 років;

7) здійснення систематичного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

8) проведення обстеження приміщень, перевірки рівня їх укріпленості, наявності охорони, осіб, допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами.

Державний комітет з питань контролю за наркотиками, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2011—2015 років;

9) розвиток мережі служб соціально-профілактичної роботи та центрів ресоціалізації наркозалежної молоді.

Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, заінтересовані державні і громадські організації.

Протягом 2011—2013 років;

10) подальше виконання програми замісної підтримувальної терапії та з урахуванням результатів оцінки її виконання, проведеної незалежними фахівцями і експертними недержавними установами, вивчити питання щодо заміни метадону іншими медичними препаратами для лікування і соціальної реабілітації наркозалежних осіб для протидії поширенню наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших захворювань.

МОЗ, Державний комітет з питань контролю за наркотиками, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації;

Протягом 2011—2015 років;

11) необхідним устаткованням територіальні наркологічні заклади для надання наркологічної допомоги, організації лікування та реабілітації наркозалежних осіб.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2011—2015 років;

12) здійснення контролю за дотриманням протоколів і стандартів лікування наркозалежних осіб.

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2011—2013 років.

5. Здійснити:

1) заходи щодо активізації міжнародного співробітництва правоохоронних органів України та інших держав, агентств, інституцій Європейського Союзу, інших міжнародних організацій з вивчення і поширення зарубіжного досвіду запобігання наркоманії та боротьби з наркобізнесом.

Державний комітет з питань контролю за наркотиками, СБУ, МОЗ, Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, МЗС, Держмитслужба, Мінсім’ямолодьспорт.

Протягом 2011—2015 років;

2) комплексні оперативно-профілактичні заходи з метою виявлення джерел і перекриття каналів надходження в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з хіміко-фармацевтичних підприємств, аптечних закладів, інших місць їх виробництва, зберігання та реалізації.

МВС, Державний комітет з питань контролю за наркотиками, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2011—2015 років.

6. Сформувати банк даних підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і підлягає ліцензуванню.

Державний комітет з питань контролю за наркотиками, МВС, СБУ.

Протягом 2011—2015 років.

7. Розробити та затвердити регіональні програми, спрямовані на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, на 2011—2015 роки.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2011 року.

8. Сприяти утворенню обласних, міських та районних громадських рад з питань щодо профілактики і протидії поширенню наркоманії.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2011 року.

9. Розробити:

1) науково обґрунтовану методику проведення профілактичної роботи серед дітей і молоді з метою зменшення попиту на наркотичні засоби та психотропні речовини.

МОН, Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ.

Протягом 2011 року;

2) Комплексну програму профілактики поширення наркоманії та алкоголізму.

МОЗ, МОН, Мінсім’ямолодьспорт.

Протягом 2011—2012 років.

10. Організувати:

1) розроблення та видання інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклетів, плакатів, пам’яток, посібників, постерів) щодо формування у дітей і молоді негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розроблення зовнішньої реклами та її розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації та на транспорті.

Мінсім’ямолодьспорт, МОН, МОЗ, МКТ, Державний комітет з питань контролю за наркотиками, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2012—2015 років;

2) здійснення заходів щодо виявлення в українському сегменті Інтернету розповсюджувачів наркотичних засобів і психотропних речовин та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

МВС, СБУ, Державний комітет з питань контролю за наркотиками.

Протягом 2011—2015 років.

11. Організувати і провести із залученням громадськості інформаційно-просвітницькі та культурно-мистецькі акції (книжкові та художні виставки, фотовиставки, фестивалі, конкурси, концерти тощо), спрямовані на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Мінсім’ямолодьспорт, МОН, МКТ, Державний комітет з питань контролю за наркотиками, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2012—2015 років.

12. Активізувати:

1) проведення профілактичної роботи в установах виконання покарань, навчальних закладах та закладах соціальної реабілітації.

Державний департамент з питань виконання покарань, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2011—2015 років;

2) здійснення заходів щодо знешкодження злочинних наркоугруповань, підпільних нарколабораторій для виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин натурального та синтетичного походження, а також боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, отриманих внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби.

Протягом 2011—2015 років.

13. Сприяти висвітленню в державних засобах масової інформації питань щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Держкомтелерадіо, МОЗ, Державний комітет з питань контролю за наркотиками, МВС, Мінсім’ямолодьспорт, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Держмитслужба, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій.

Протягом 2011—2015 років.

14. Посилити контроль за виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність.

Державний комітет з питань контролю за наркотиками, МОЗ, МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби.

Протягом 2011—2015 років.

15. Вивчити питання щодо необхідності установлення граничного обсягу максимального залишку лікарських засобів у суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами.

Державний комітет з питань контролю за наркотиками.

Протягом 2011 року.

16. Ініціювати переговорний процес щодо підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про оперативне співробітництво.

МВС, МЗС, Мін’юст.

Протягом 2011 року.Наркология:
проф. Ю.Пакин


© Sanaris 2005-2010. Все права защищены
Создание сайта: LND